Toimintaterapiasta tukea elämään

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jolla tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää; itsestä huolehtimista, asioimista ja kotielämää, koulunkäyntiä ja opiskelua, työkykyä ja työssä selviytymistä, yhteiskunnallista osallistumista, vapaa-ajan viettämistä, leikkimistä ja lepoa.

Toimintaterapiassa hyödynnetään asiakkaalle merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista toimintaa, esimerkiksi leikkiä, ruoanvalmistusta, pelejä, savitöitä tai puutarhanhoitoa, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan toimintamahdollisuuksia hänen omassa ympäristössään.

Lasten, nuorten ja aikuisten toimintaterapiapalvelut vastaanotolla ja koti-, päiväkoti- tai koulukäynteinä.

Voimassaoleva sopimus KELA:n kanssa avokuntoutuksena järjestettävän toimintaterapian toteutuksesta.

Toimintaterapia Mika Mertanen
Tallikankaankatu 3
76100 PIEKSÄMÄKI
p. 050-520 4478

toimintaterapia.mika.mertanen@gmail.com
y-tunnus 2165639-1